ALBO D’ORO SERIE B CHALLENGE

2013        Ucraina FC 
2021-2022   San Filippo Neri